HỘI TỪ THIỆN

themed image
 
   

         Lời hay ý đẹp!


Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sấu;
Cũng chẳng có cây nào sấu mà lại sinh quả tốt.

Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình;

Kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu của lòng họ.
Vì lòng có đầy thì miệng mới nói ra.
 

       Lời hay ý đẹp!


Có khi nhẫn để yêu thương. Có khi nhẫn để tìm đường lo toan.
Có khi nhẫn để vẹn toàn.
Có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau.

 


 

PHIM TÀI LIỆU!


Hành Trình Thương Người Như Thể Thương Thân
Armauer Hansen for Vietnam
Tháng 2 năm 2008