HỘI TỪ THIỆN

themed image
 
   

Lời hay ý đẹp!


Khi chúng ta thương yêu và đối xử tốt với người khác, không chỉ làm người khác cảm thấy được chăm sóc và yêu thương mà còn giúp cho chúng ta phát triển hạnh phúc và bình an trong nội tâm.

 


 

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC:

GALLERY!

 

Xin Qúy Vị liên lạc qua E-mail, Online Form, Điện Thoại  hoặc Thư Từ:


Liên Lạc E-mail:

 

Về vấn đề bệnh nhân phong:
Xin liên lạc: Ông Lê Văn Cư: levan.cu@gmail.com

Về vấn đề ngôn ngữ tiếng na-uy và tiếng anh văn:
Xin liên lạc: Anh Tạ Văn Thông:
thong.interpreto@inthus.no
Vấn đề Website:
Xin liên lạc:
Anh Nguyễn Ngọc Lâm: LamNgocNguyen@smartcall.noOnline Form:

Xin Qúy Vị vui lòng gửi cho Hội Armauer Hansen For Việt Nam những bình luận mà Qúy Vị mong muốn chia sẻ:

Vấn đề nào Qúy Vị muốn bình luận?

  Tìm hiểu bệnh nhân phong
  Điều khó hiểu
 
Ý kiến đóng góp  
 
Lời khen gợi
 
Giúp đỡ bệnh nhân phong

Khía cạnh nào của Hội Armauer Hansen For Việt Nam Qúy Vị có lời bình luận?

Điều khác:

Xin Qúy Vị vui lòng điền lời bình luận vào phía dưới:

Xin Qúy Vị vui lòng cho Hội Armauer Hansen For Việt Nam biết:

Tên họ:

Điạ chỉ:

E-mail:

Telefon:

  


Liên Lạc Điện Thoại:

Lê Văn Cư
+47 21688986

Thứ hai - Thứ sáu:   08:00giờ - 22.00 giờ.

Thứ bảy và Chủ nhật: 10.00 giờ - 20.00 giờ.

 


 

Liên Lạc Thư Từ:
 

Armauer Hansen For VietNam
Den Norsk - Vietnamesisk støtteforening For Spedalske i VietNam
The Norwegian - Vietnamese Charity For The Leprosy Patients in VietNam
Hội Việt-Nauy Cứu Trợ Bệnh Nhân Phong Tại Việt Nam
Kisteberglia 12A. 4032 Stavanger - Norway. Telefon nr: +47 21688986
http://www.ahfvn.com
E-post:
levan.cu@gmail.com
Bankkontor nr.: 5412 05 02290