HỘI TỪ THIỆN

themed image
 
   

         Lời hay ý đẹp!


Còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Chuyện đời như nước chảy hoa trôi.
Lợi danh như bóng mây chìm nổi.
 Chỉ có tình thương để lại đời.
 

 

         Lời hay ý đẹp!


T
răm năm trước thì ta chưa gặp.
Trăm năm sau biết gặp lại không?
Cuộc đời sắc sắc không không.
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau.
 


 

 CHỦ CHƯƠNG VÀ HOẠT ĐỘNG:

GALLERY!

 

Kính thưa Qúy Ân Nhân!

H
oạt động của Hội Armauer Hansen for ViệtNam trên tinh thần căn bản khoa học và nhân đạo của nhà Bác học Armauer Hansen. Đối tượng của Hội là Bệnh Nhân Phong tại Việt Nam. Không phân biệt sắc tộc, tôn giáo... Mục tiêu hoạt động của Hội là: Góp phần vào sự nghiệp nhân đạo làm giảm khổ đau triền miên, cải thiện phần nào đời sống của bệnh nhân phong tại Việt Nam.
 

Phương châm hoạt động của Hội Armauer Hansen for ViệtNam: Vận động, lạc quyên tiền bạc, thuốc men, dụng cụ y khoa, dụng cụ sản xuất, dụng cụ phòng chống tàn phế... vừa cứu trợ, vừa phục vụ nhằm góp phần cải thiện cuộc sống cho nệnh nhân phong...và giúp cho con em  của họ có cơ hội  thăng tiến khi có thể.
  

Mời gọi sự hợp tác các tổ chức chống bệnh phong, cứu trợ bệnh nhân phong, các tổ chức nhân đạo khắp nơi để thực hiện mục tiêu của Hội Armauer Hansen for ViệtNam.

 

 

Phương pháp cứu trợ:
Theo nhu cầu và thỉnh nguyện thư của các tổ chức và các vị chăm sóc trực tiếp tại các làng phong. Hội Armauer Hasen for ViệtNam chuyển tiền, tặng phẩm trực tiếp đến các tổ chức hoặc người phụ trách trực tiếp tại các làng phong, hoặc qua nhân viên của Hội Armauer Hasen for Việtnam đi công tác hoặc thăm viếng tại quê nhà.
 


                                


M
ọi thư từ liên lạc, tiền bạc, tặng phẩm cứu trợ xin gửi về địa chỉ:
 

Armauer Hansen For VietNam
Den Norsk - Vietnamesisk støtteforening For Spedalske i VietNam
The Norwegian - Vietnamese Charity For The Leprosy Patients in VietNam
Hội Việt-Nauy Cứu Trợ Bệnh Nhân Phong Tại Việt Nam
Kisteberglia 12A. 4032 Stavanger - Norway. Telefon nr: +47 21688986
http://www.ahfvn.com

E-post:
levan.cu@gmail.com
Bankkontor nr.: 5412 05 02290